Vi har hatt en god tone hele veien. Blåfall sitter på solid kompetanse og er trivelige å snakke med.

– Grunneier Arnt Martin Woldseth

Årsproduksjonen er estimert til 16 GWh i året – nok til å forsyne nesten 800 boliger med strøm.

Prosjektet var utfordrende anleggsteknisk, i krevende og stedvis utilgjengelig terreng. Selve rørleggingen bød på utfordringer, men resultatet er blitt et robust anlegg. Prosjektet var også gjennom en klagerunde, men verneinteressene var enige i at denne utbyggingen har vært lite problematisk med tanke på miljøkonsekvenser.

Fornøyde grunneiere
Grunneierne uttrykker at de er godt fornøyde med samarbeidet med Blåfall.
– Blåfall har stort sett lyttet til forslagene våre og vi har hatt en god tone hele veien. De sitter på solid kompetanse og er trivelige å snakke med, sier brødrene Nils Erik og Arnt Martin Woldseth. De utarbeidet og leverte først inn en konsesjonssøknad på egenhånd, men innså at prosjektet ble for stort til at de kunne takle det.

– Blåfall har mye mer kunnskap og økonomisk ryggrad enn oss, så det var fornuftig å overlate utbyggingen til dem. Vi tar en aktiv rolle i driftsfasen av prosjektet og det passer oss bra, sier Arnt Martin Woldseth.
Voldsetelva ligger i Verran kommune i Nord-Trøndelag. Elven renner ut i Verrasundet innerst i Trondheimsfjorden. Det er etablert et inntak i Nesvasselva og et i Rørtjønnelva. Kraftstasjonen ligger på nedre del av Kvernfossen, et navn som indikerer at vannkraften har vært temmet og utnyttet i mange generasjoner.


Det er installert tre webkameraer på anlegget og bildene ser du her:

Webkamerabilde
Hovedinntak kote 150

Webkamerabilde
Dam og overføringsinntak kote 153

Webkamerabilde
Utløpskanal ved kraftstasjonen