Blåfall har tatt jobben med å følge opp alle de små detaljene som skal på plass. Det er jeg fornøyd med.

– Johan W. Cappelen

Midt i mai 2011 startet Blåfall utbyggingen av småkraftverket i Vikaåne. Prosjektet har hatt mange motbakker underveis, men selve anleggsperioden gikk raskere enn planlagt.

Mange motbakker underveis
Det er grunneier Johan W. Cappelen som har fallrettighetene til Vikaåne. I 2003 søkte han NVE om dispensasjon fra konsesjonsbetingelsene. Søknaden ble innvilget og Hol kommune stilte seg positiv til det lille kraftverket i Vikaåne i Hallingdal. Sammen med Blåfall gikk Cappelen i gang med å forberede en utbygging. Men, Fylkesmannen klaget på kommunens vedtak. Grunnen var at den planlagte utbyggingen etter Fylkesmannens oppfatning ville komme i konflikt med bevaringen av viktige natur- og fritidsområder i Hallingskarvet Nasjonalpark.

God dialog med offentlige myndigheter
I etterkant av klagen gikk Hol kommune, Fylkesmann og Blåfall sammen om å prøve å finne en løsning på saken. Dialogen ga resultater. I januar i fjor vedtok Hol kommune et nytt forslag til utforming av vannintaket i kraftverket, noe som tok hensyn til de viktigste innsigelsene Fylkesmannen hadde. Dermed valgte Fylkesmannen å trekke klagen sin.

Lokale krefter
Usteikveikja energi, det lokale kraftselskapet i Hallingdal, har vært én av bidragsyterne i prosjektet.

– Blåfall har et lokalt nettverk her og har aktivt samarbeidet med lokale støttespillere. Det har nok vært en medvirkende årsak til at denne saken endelig fikk en løsning, mener Cappelen.

Informasjon til syklistene på Rallarvegen
Neste sommer vil sykkelturistene langs Rallarvegen få god innsikt i småskala kraftproduksjon.

– Vi vil sørge for fyldig informasjon slik at de som tar turen innom kraftverket kan få et innblikk i hvor mye energi som kan hentes ut av små vassdrag som Vikaåne. Uten at det gjøres store inngrep i den vakre høyfjellsnaturen, sier daglig leder i Blåfall, Arne Jakobsen.

Webkamera på Vikaåne
Det er installert et webkamera på kraftstasjonen på Vikaåne som tar bilder østover over Nygårdsvann i retning Haugastøl. Bildet ser du her:


Vikaåne