Vassendelvi Kraftverk har utløp i Krossdalselvi. Prosjektet etableres med felles kraftstasjon med Krossdalselvi kraftverk. Prosjektet står på vent pga manglende nettkapasitet og endelig vedtak vedr. Krossdalselvi i OED.