Urdelva kraftverk vil ha inntaket på kote 415 under høyfjellet. Stasjonen plasseres ca. 500 m nedstrøms samløpet mellom Urdelva og Dalselva på ca. kote 15.