Prosjektet ligger i øvre del av Tverrelva og vil ha stasjonen i overkant av overføringen som Salten Kraftsamband har fra Tverrelva til Øvrevatn.