Vi er selvsagt opptatt av økonomi. Men, også av kjemi. Vi skal tross alt drive et selskap sammen med Blåfall i 40 år.

– Kjell- Jostein Vågen

Stølsdalselva kraftverk ligger i Jondal kommune i Hordaland. Produksjonen startet opp sommeren 2009.

Blåfall kom inn på eier- og utbyggingssiden i Stølsdalselva kraftverk i mai 2009. Prosjektet hadde da vært inne i en turbulent periode, hvor blant annet en stor flom i januar hadde ført til store skader på rørgaten.

Samarbeid gjør sterk
Det måtte en skikkelig kraftanstrengelse til for å få alt på plass, og den 10. juli 2009 kunne vannet settes på. - Det er mange som har æren for at dette lot seg gjøre, sier utbyggingssjef i Blåfall, Åsmund Ellingsen. I tillegg til lokale krefter, la både Mesta og Fadum tekniske seg i selen for å få anlegget ferdig.

Kraftutbygging eget fag
- Blåfall har gjort en veldig bra jobb. Kraftutbygging er et eget fag, og de færreste som har fallrettigheter kan noe om dette faget. Derfor var det viktig å få med fagfolk for å komme i mål med dette prosjektet, sier grunneier Kjell- Jostein Vågen.

Solid eierskap nyttig i nødstid
Men motbakkene var ikke slutt etter at anlegget ble satt i drift. Vinteren 2009 var svært nedbørsfattig på Vestlandet. - Da var det godt å ha en solid eier med i driften, sier Vågen. Men ut fra en kraftprodusents ståsted har sommeren heldigvis ikke vært like nedbørsfattig, så nå er anlegget inne i normal drift.