Kraftstasjonen vil ligge på nedsiden av E136. Stokkelva ligger noen hundre meter fra Smøråa.