Smøråa ligger innerst i Innfjorden i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Inntaket vil i hovedsak ligge nedenfor de synlige fallene fra dalen. Kraftstasjonen vil ligge rett ved autovernprodusenten Arvid Gjerde AS. Smøråa ligger noen hundre meter fra Stokkelva.