Sivertelva har sitt utløp i Kåfjordbotn som ligger litt sørvest for Alta. Kraftstasjonen vil ligge ca. 1 km innover i Sivertdalen fra E6. Utbygging er under vurdering.