Blåfall viste at de har evnen til å tenke utenfor boksen og viljen til å diskutere alternative løsninger.

– Frank L. Jensen

I 2010 undertegnet Blåfall en kontrakt med grunneierne om utbygging av dette vassdraget. I prosjektet som var preget av stor konkurranse, trakk Blåfall til slutt det lengste strået.

- Det var viktig for oss å bli kjent med de lokale forholdene, og ved å vise oss som en fleksibel aktør kom vi frem til en god løsning, forklarer Arne Jakobsen i Blåfall.

Deler kunnskap om småkraftverk
- Blåfall viste at de har evnen til å tenke utenfor boksen og viljen til å diskutere alternative løsninger. De hadde også forståelse for at grunneierne hadde behov for kompetanseheving på bygging av småkraftverk, forteller Frank L. Jensen.

Om prosjektet
Savåga ligger i Beiarn kommune i Nordland. Konsesjonssøknad er under behandling hos NVE.