Inntaket vil ligge ved Brekkehytta, nedenfor Stora Brekkevatnet på ca. kote 325. Kraftverket etableres på ca. kote 7 på nedsiden av Rv 137. Elven har sitt utløp i ved Vågsanden i Samnangerfjorden.