Inntaket vil ligge ved utløpet av Vasstølsvatnet. Elven har sitt utløp i Hylsfjorden og ligger ca 5 km nord for Suldal sentrum. Kraftverket vil ha en årlig produksjon på ca. 9,1 GWh. Det tilsvarer et årlig strømforbruk for i overkant av 455 husstander. Konsesjon gitt desember 2014.