Ryddøla kraftverk er Dovre kommunes første kraftverk, og det er Blåfalls femte kraftverk på landsbasis. Ryddøla vil produsere nok strøm til å kunne forsyne
450 boliger i året.

Elven renner ut i Gudbrandsdalslågen på østsiden noen kilometer nord for Sel.

Utfordringer løst på god måte
– Det har vært en krevende utbyggingsfase, men sammen har vi løst utfordringene på kort tid og innenfor budsjett. Det er vi svært fornøyde med. Igangkjøring av kraftverket kunne til og med skje før planlagt, sier utbyggingssjef i Blåfall, Åsmund Ellingsen om prosjektet som har hatt et utbyggingsbudsjett på nesten 40 millioner kroner. Utbyggingen startet opp
1. juni 2013.

Ellingsen forteller at utfordringene var blant annet en temmelig lang rørgate (2200 meter) i kupert terreng med mye ur og sidehelning. I tillegg var grunnforholdene der dammen skulle bygges helt annerledes enn forventet.
– Det vi trodde var fjell var bare blokker, så dammen måtte omprosjekteres slik at den kunne stå på løsmasser, sier han.

Lokale leverandører
Anlegget er bygd av lokale entreprenører, hvor Jora Bygg på Lesja sammen med Stian Brenden Maskinservice på Dovreskogen har gjort jobben på byggeplassen. Turbinen er laget i Norge, av Fadum Tekniske, så dette kan kalles et lokalt produkt. I tillegg vil Dovre kommune få skatteinntekter fra kraftverket i form av eiendoms- og inntektsskatt.

Det er installert webkamera på anlegget og her ser du oppdatert bilde:
bilde fra webkamera, Ryddøla