Her er mye vann og lite fall. Inntaket vil bli liggende ved rasteplass ca. kote 670. Store deler av rørgaten følger Rv 28 (Kopparleden), før den går over innmark. Kraftverket etableres på ca. kote 605 før bru for Riksvei 30.