Middagselva ligger i Skardalen i Sørreisa kommune. Elven renner ut i Skøelven. Inntaket skal være ved dam for vanninntak. Kraftstasjonen plasseres noen hundre meter ovenfor utløpet i Skøelven.