Inntaket vil bli liggende ved Leiråvatnet på kote 317. Kraftverket etableres rett ovenfor inntaket på Leneselva. Her er søkt om overføring av Melslættelva til Leiråvatnet. Leiråvatnet er omsøkt med regulering.