Inntaket vil bli liggende nedenfor kraftverket til Leiråvatnet kraftverk på kote ca. 180. Elven har sitt utløp i Rovatnet. Her er søkt om overføring av Melslættelva til Leiråvatnet. Leiråvatnet er omsøkt med regulering.