Fossen i elva kan ses fra Ål sentrum. Inntaket er lagt på nedsiden av fossen. Kraftstasjonen ligger ved inntaket til Ecos kraftverk på Nesbyen. Kraftverket Kulu vil få en årlig produksjon på ca 7,2 GWh, noe som er nok til å forsyne rundt 360 husstander med strøm.

Det er installert webkamera på anlegget og her ser du oppdatert bilde:

Webkamerabilde