Elven ligger på østsiden av Lustrafjorden, ca. 5 km. fra Urnes. Kinsedal er et gammelt gruvesamfunn hvor Norsk Hydro tok ut anortositt. Inntak vil være på ca. kote 207. Kraftstasjonen vil ligge på Hydros gamle eiendom.