Hovda ligger nord for Østerdalen hotell og Sorknes golfbane. Her er mye vann og lite fall. Vassdraget er typisk for området. Rørgaten vil være på 1850 meter, og gå gjennom berørt skogsområde. Konsesjon ble gitt desember 2014.