Grønlielva kraftverk ligger noen kilometer nord for Sjøvegan i Salangen kommune i Troms. Elven renner ut i Røyrbakkvatnet som du passerer når du kjører Rv84 nordover til Brøstadbotn.

Kraftverket i Grønli utnytter et fall på 168 meter og har en årlig produksjon på ca. 7,14 GWh. Dette tilsvarer et årlig strømforbruk for i overkant av 335 husstander.

Konsesjon for utbygging ble gitt av Norges vassdrags – og energidirektorat våren 2011. Anlegget ble satt i drift i Oktober 2015.

Lavangen Entreprenør as har stått for betongarbeidet, maskinentreprenør Norvald Jørgensen as har lagt trykkrøret og utført maskinarbeidet. Energiteknikk har levert det elektromekaniske utstyret.

Det er et webkamera på inntaket som viser hvordan det ser ut der oppe.

Bildet ser du her:

Webkamerabilde