Prosjektet ligger ved rett nord for prosjektet Austpolldalen, ved et fraflyttet sted som heter Sløvra. Kraftverket vil utnytte et fall på 110 meter og vil ha en årlig produksjon på ca. 1,6 GWh. Det tilsvarer et årlig strømforbruk for i overkant av 80 husstander. Tidspunkt for utbygging vurderes når Austpolldalen har fått endelig avklaring.