Inntak vil være ved Grasjuve på ca. kote 1130. Kraftstasjonen vil ligge på nordsiden av utløpet nedenfor jernbanen og Rv 7 på ca. kote 828. Elven har sitt utløp i Usteåne. Prosjektet ligger ca 5 km vest for Geilo sentrum.