Inntaket vil ligge i sikkerhetssonen for Forsvarets skyte- og øvingsfelt Regionfelt Østlandet. Elven har sitt utløp i Renaelven.