Elven har sitt utløp i Breivika i Morsdalsfjorden. Inntaket vil ligge ovenfor fossen på kote 240. Kraftstasjonen vil ligge på oversiden av Rv 17.