Bergselvi består av to prosjekter, Øvre og Nedre Bergselvi. Prosjektet er under vurdering til å bli et prosjekt. Bakgrunn er regjeringens forslag om endring av grunnrentebeskatning. Prosjektet mangler nett lokalt og sentralt. Antatt oppstart for prosjektet er høsten 2015.