Kraftverk i drift

Prosjekter som har fått konsesjon

Konsesjon under behandling