Vår eierstruktur

Blåfall har en kapitalbase på EUR 20 millioner, tilsvarende ca. NOK 165 millioner, som skal brukes som egenkapitalinnskudd i form av aksjekapital i kraftverkene. Denne kapitalen kommer fra våre eiere som er:

Kymppivoima

Kymppivoima er et utviklings og tjenesteselskap som tilbyr og selger tjenester til elektrisitetsselskaper. Selskapet leverer tjenester som engroshandel av elektrisitet, handel med emisjoner og økonomisk optimering av produksjon. Kymppivoimas utvikler og vedlikeholder også elektrisitet i tillegg til å skaffe og produsere elektrisitet.  Med en total elektrisitetsproduksjon på over 5.000 GWh er Kymppivoima en konkurransedyktig og utviklende spiller på det finske elektrisitetsmarkedet.

www.kymppivoima.fi