Selgere og kjøpere av kraft melder inn hvor mye de ønsker å selge eller kjøpe neste dag, og til hvilken pris.

Basert på den informasjonen blir markedsprisen på kraft fastsatt. For hver time i døgnet, hver dag hele året, bestemmes en kraftpris på etterspørsel og tilbud. Det er dette som kalles spotpris.