EU har satt som mål at innen 2020 skal 20 prosent av det totale energiforbruket komme fra fornybare kilder.

I dag utgjør fornybar energi 8,5 prosent av det totale forbruket. Dette målet påvikeret også EØS land og dermed Norge. Norge har et enormt potensial for fornybar energi og interessen for dette er økende ute i Europa. Hvis Norge skal bli eksportør av fornybar energi til Europa, må kapasiteten økes: Et felles strømnett med Europa vil føre til at Norge nærmer seg europeiske strømpriser.

Klimaendringene har satt fokus på ren kraftproduksjon og vannkraft fra småkraftverk er klassifisert som ny fornybar energi. Småkraftverk er derfor et viktig bidrag til å dempe klimaeffektene samtidig som det gir et økonomiske løft for lokalsamfunnet og grunneier.

Skandinavisk samarbeid: De nordiske landene har i de siste årene jobbet for å få til et felles støttestystem for å fremme utbygging og produksjon av fornybar energi. Sverige har siden 2003 tatt i bruk sertifikater som elstøttesystem for fornybar energi. Norge og Sverige har blitt enige om å etablere et felles grønt sertifikatmarked for fornybar elproduksjon. Når dette innføres vil det være naturlig å tro at prisene for sertifikatene vil ligge rundt 20 øre per kWh som i Sverige. Derfor vil et felles sertifikatsystem i Skandinavia mest sannsynlig innebære en betydelig høyere subsidiering av fornybar energi og følgelig småskala vannkraft.

Les mer:
Felles marked for grønne sertifikater