En grunneier står ovenfor valget mellom å selge kraften til spotpris eller å selge alt eller deler av kraften til fastpris.

Hva man velger å gjøre vil være avhengig av hvor stor usikkerhet grunneierne klarer å leve med. Historien viser at det ofte lønner seg å selge kraften til spotpris, men samtidlig er man mer utsatt for svingningene i markedet.

Nordpool er den handelsplass der kjøp og salg av kraft foregår. Dette innebærer at selgere og kjøpere av kraft melder inn hvor mye de ønsker å selge eller kjøpe neste dag, og til hvilken pris. Basert på den informasjonen blir markedsprisen på kraft fastsatt. Det å kjøpe og selge kraft gjennom Nordpool er dyrt hvis man er en liten aktør, og vil ikke være gunstig for en småkrafteier. Blåfall håndterer mange prosjekter samtidlig og vil derfor kunne fordele kostnadene slik at både Blåfall og grunneierne kommer bedre ut.