I tillegg til vannføringen, er kraftprisen den viktigste faktoren som avgjør inntektene til et vannkraftverk.

Store vannkraftprodusenter kan være direkte involvert i kjøp og salg av kraften, mens småkrafteiere vanligvis ikke deltar aktivt i handelen selv. Den enkelte småkrafteier selger som oftest strømmen sin via en lokal el-distributør eller en kraftmegler. 

Distributøren eller megleren vil i sin tur kjøpe og selge strømmen til kraftbørsen NordPool. Det er på denne handelsplassen at prisen på kraften fastsettes.

Handlene foregår gjennom et komplekst system, men det er i hovedtrekk to ulike pristyper - spotpris og fastpris. Hvilken type pris som lønner seg, varierer. For den enkelte småkraftleverandør er det vanskelig å holde seg orientert i markedet til enhver tid.

Blåfalls rolle

Blåfall jobber med prising, subsidiering, kjøp og salg på kraftmarkedet, og samarbeider tett med flere aktører på dette fagområdet. Dette gjør at vi sitter på viktig kunnskap for å ta de rette beslutningene vedrørende drift av småkraftverk.

Les mer om Blåfall og småkraftverk under menypunktene i venstre felt.