Norge er en del av et felles nordisk marked for kraft.

Dette innebærer at kraftprodusenter, kraftleverandører, industriforetak og andre aktører fritt kan kjøpe og selge kraft i konkurranse med tilsvarende aktører i de øvrige nordiske landene. For tiden er det Nord Pool som har konsesjon for å tilrettelegge for handel av elkraft i Norden. For hver time i døgnet, hver dag hele året, bestemmes en kraftpris på etterspørsel og tilbud i dette markedet. I tillegg er Norge delt inn i flere prisområder slik at prisen kan variere også innenfor landets grenser.