Dersom man velger å inngå en fastprisavtale, er det for å redusere risiko og sikre en viss inntekt over en periode. For å oppnå dette velger man som regel å selge kraften til en fastsatt pris og dermed oppnå en fast inntekt.

En slik fastprisavtale innebærer imidlertid at man forplikter seg til å levere en viss mengde strøm til en gitt pris. Dessverre kan ingen si med 100 % sikkerhet hva produksjonen i et småkraftverk vil være over en gitt periode. Hvis en småkraftseier ikke klarer å levere det han er forpliktet til, vil dette kunne medføre en høy ekstrakostnad. Dette kalles volumrisiko.

Det vil i noen tilfeller være mulig å inngå en avtale der en småkraftseier har mulighet til å selge all produksjon til en gitt pris, uavhengig av produksjonsmengde. En slik avtale vil være lite lønnsom (man oppnår en lav fastpris) fordi det ved slike avtaler er kjøperen av kraft som tar volumrisikoen istedenfor småkraftseieren. Dette må en småkraftseier være klar over når han velger å inngå kontrakt med en krafthandler.