“Tidenes løft for småkraft” – daglig leder i Småkraftforeningen

Småkraftnæringen går nå inn i en spennende tid, hvor ordningen med grønne sertifikater åpner for tidenes løft for utbygging av fornybar energi. For å nå målene om 13,2 TWh ny fornybar energi innen 2020 skal det investeres rundt 20 milliarder i utbygging av nye småkraftanlegg.


Henrik Glette er leder i Småkraftforeningen.

Det betyr et formidabelt løft for mange bygder. Entreprenører vil få mange nye oppdrag, bygdene vil oppleve økt verdiskaping, og muligheter for bosetning vil sikres i flere generasjoner. Samtidig er selvsagt denne satsingen viktig for kampen mot klimaendringene. Europa og Norge trenger en overgang fra fossil til fornybar energiproduksjon, og da må vi bygge ut flere produksjonsanlegg.

I denne satsingen er det mange som velger å bygge ut ressursen i egen regi. De tar kontroll over prosessen, leier inn ekspertise og konsulenter og bygger ut med varierende grad av egeninnsats. Det å ta eierskap er for mange en viktig måte å sikre at verdiskapingen blir igjen i lokalsamfunnet. Småkraftforeninga er enig i at dette er et godt utgangspunkt.

Samtidig er det ikke alle som kan ta dette ansvaret selv, av ulike grunner. Da er det viktig å ha god kontroll på at man velger rett samarbeidspartner og at avtalen blir så god som mulig. Avtalene skal vare i opptil 40-50 år og kvalitetssikring av forholdet mellom utbygger og fallrettseier blir avgjørende. Det finnes mange ulike varianter av kompensasjon for fallrettsleie, og det er ingen fasit for hvilken man skal velge. Man må sammenligne tilbud og få gode vurderinger, for å sikre fornuftig økonomi i utbyggingen, slik at prosjektet blir realisert og det blir verdiskaping å fordele.

Med den rette avtalen på plass, vil det åpenbart være spennende tider i vente. NVE setter fart på konsesjonsbehandlingen, nettselskapene bygger for harde livet og småkraftnæringen er med i utviklingen. En ting er i alle fall sikkert, i fremtidens energisystem er småkraften et betydelig element.