Odd-Arvid om grunneiers rettigheter

Utbygging av et småkraftverk har mange utfordringer, ikke minst juridiske. Én av de viktigste er å avklare hvem som er grunneier der elva renner.


Odd-Arvid er seniorrådgiver i Blåfall og utdannet jurist. Han bistår grunneiere med spørsmål knyttet til rettigheter i forbindelse med utbyggingsprosjekter.

Dersom det er flere grunneiere med fallrettigheter i det samme utbyggingsprosjektet, er hovedregelen at den som eier grunnen som grenser til elven er eier. Dersom elven er grensen mellom eiendommene vil grensen gå midt i elven, slik at fallet blir likt fordelt på hver side av elven.

Dersom grunnen ligger i et sameie, er det sameieloven som gjelder. I sameier er det flertallet som bestemmer hvordan eiendommen skal utnyttes. I utgangspunktet har alle i et sameie like store andeler. Men ofte er det andre fordelingsnøkler som gjelder.

Dersom grunneierne er i tvil eller ikke blir enige om eierrettighetene i fallet, kan det være lurt å føre en sak for jordskifteretten.