Åsmund om å bygge ut selv

Ei lita kvern oppe i en bekk kan da umulig være noen sak? Dette må da hvem som helst kunne bygge? Mange tenker nok slik, og dessverre resulterer dette i flere historier om uheldige utbyggere .


Åsmund Ellingsen er utbyggingssjef i Blåfall. Han har bred erfaring fra entreprenørbransjen og sørger for at utbyggingsprosjektene i Blåfall holder fremdriften.

Det handler ikke om hvor stor bekken er, for utfordringene er de samme i en liten bekk som i en større elv. Hvordan skal det bygges? Hvordan skal stasjonen kvitte seg med overskuddsvarmen? Hvordan skal inntaket fungere midtvinters?

Et kjent konsulentfirma er ingen garanti – vi ser flere ganger at uerfarne konsulenter kommer med underholdende forslag til løsninger.

Vi i Blåfall har erfaring og vet hvordan vi vil ha det. Vi instruerer konsulenten i de prinsipielle løsningene, slik han eller hun kommer med detaljløsninger slik vi vil ha dem. NVE setter stadig oftere krav om sikkerhetsklassifisering av anleggene; krav til vassdragsteknisk ansvarlig, årlig tilsyn og kompetansekrav hos daglig leder – og ikke minst krav til oppfølging i byggeperioden.

Vi i Blåfall har erfaring fra flere slike klassifiserte anlegg, slik at vi vet hva som kreves. Utbyggingen av småkraftverk krever kompetanse. Dette har Blåfall i egen organisasjon, eller lett tilgjengelig. Det går heldigvis ofte bra med ‘selvbyggere’ – men de skaper også vandrehistorier. Dem blir det neppe noen av i et samarbeide med Blåfall.