Til tross for fem år i saksbehandlingsmølla, kunne både grunneiere og Blåfall glede seg over at kraftverket ble satt i drift i begynnelsen av august 2013. Kraftverket vil produsere omtrent 16 GWh årlig, nok til å forsyne ca 800 husstander med strøm.

Det tok kun ett år fra første spadetak til Voldsetelva kraftverk begynte å produsere strøm. Voldsetelva er kategorisert som et stort småkraftverk, og grunneierne har tatt en aktiv rolle i driftsfasen av kraftverket. Åsmund Ellingsen, Arnt Martin Woldseth og Arild Stavran er fornøyde med anlegget. Foto: Lokalavisa Verran-Namdalseid

– Dette var en milepel for oss, da Voldsetelva var den første grunneieravtalen Blåfall signerte, sier Arne Jakobsen, daglig leder i Blåfall. Han og utbyggingssjef Ellingsen roser leverandørene og er godt fornøyd med hvordan utbyggingen er blitt løst.
Prosjektet var utfordrende anleggsteknisk, i krevende og stedvis utilgjengelig terreng. Selve rørinstalleringen bød på utfordringer, men resultatet er blitt et robust anlegg. Naturinngrepene har vært minimale, da rørene er blitt lagt under en skogsvei som allerede var der. Det er også laget ventiler i dammene som sørger for et tilsig av vann i vassdraget av hensyn til fisken.

Grunneierne Nils Erik og Arnt Martin Woldseth liker bruttomodellen til Blåfall og er også godt fornøyde med samarbeidet.
– Vi innså at dette ble for stort til at vi kunne bygge ut selv. Blåfall har mye mer kunnskap og økonomisk ryggrad enn oss, så det var fornuftig å overlate utbyggingen til dem. Vi tar en aktiv rolle i driftsfasen av prosjektet og det passer oss bra, sier Arnt Martin Woldseth.

Kraftverket kan sies å være en videreføring av gamle tradisjoner, da det tidligere har vært to kverner og en oppgangssag i drift i elva.

Fakta Voldsetelva kraftverk:

Fallhøyde: 140 meter
Effekt: 5,5 MW, med to turbiner
Årsproduksjon: 16 GWh
Rørgate: 1840 meter, overføring på 480 m i tillegg
To turbiner med til sammen slukeevne på 5,0 m3/s
Budsjett: 63,8 millioner kroner