Med dyktige kontraktsmedhjelpere og lite snø, er utbyggingen av Grønlielva kraftverk godt i gang.

Utbyggingen av Grønlielva kraftverk startet i september 2014. Norvald Jørgensen er utførende maskinentreprenør, de gjør alle grunnarbeider og legger trykkrøret. Lavangen Entreprenør har byggentreprisen med ansvaret for betong- og tømmerarbeid. Leverandør av trykkrør er Encono, som leverer ca. 1600 meter med GRP-rør til anlegget. Energi Teknikk er leverandør av elektromekanisk utstyr. Det er full anleggsvirksomhet i hele vinter og planlagt ferdigstillelse er sommeren 2015.

Grønlielva kraftverk Blåfall