NVEs revisjon av Blåfalls internkontrollsystem gjennomført med godt resultat.

Tirsdag 9. desember fikk Blåfall besøk av 3 erfarne revisorer fra NVE. Hensikten var å kontrollere at Internkontrollforskriften ble etterlevd på en god måte. Dette var ikke uten spenning. Dette var første gang i Blåfalls historie at vi ble revidert. Revisjonen skulle gjennomføre det system vi selv hadde utarbeidet. Selve revisjonen ble gjennomført ved at de først så på Blåfall generelt, og deretter boret inn i de systemene som blir benyttet ved Ryddøla kraftverk. Rommet ‘fløt’ av ringpermer mens Arne Jakobsen og Sveinung Rud ble intervjuet om Blåfall , mens Åsmund Ellingsen og Frode Stordal presenterte Ryddøla kraftverk. Sistnevnte hadde tatt veien fra Dovre for å delta på revisjonen.

Ved oppsummeringsmøtet var det stille: Hvordan gikk det?  Vi anså det som sannsynlig at noe ville bli påpekt ved gjennomgangen. Kort oppsummert så fikk vi 1 avvik og 3 anmerkninger. I følge revisjons-teamet fra NVE var resultat klart bedre enn det som er vanlig ved slike revisjoner. Heldigvis så var både avviket og de tre øvrige punktene greit å rette opp. Vi har nå fått etablert et godt system på Ryddøla kraftverk. Neste fase er å bruke dette som en utgangspunkt når vi oppdaterer IK-systemene på de andre kraftverkene.

‘Jeg ser på dette som et godt resultat, og en bekreftelse på at vi både har og beholder en posisjon som profesjonell og kompetent aktør’, sier daglig leder i Blåfall, Arne Jakobsen, og fortsetter ‘det er veldig bra at dette har blitt et enkelt system som er skreddersydd for vårt formål’.