NVE har gitt Blåfall konsesjon til å bygge Ryddøla kraftverk i Dovre kommune i Oppland. Kraftverket vil få en årlig produksjon på ca 7,2 GWh, noe som er nok til å forsyne rundt 360 husstander med strøm.

- Vi ble veldig glade da vi fikk nyheten, sier en av grunneierne i Ryddøla, Frode Stordalen. Det er mer enn fem år siden han og de andre grunneierne begynte å snakke om å utnytte fallrettighetene sine. - Nå gjenstår det å se om prosjektet er liv laga og hvordan vi kan innfri kravene NVE har til blant annet minstevannsføring, sier han.

Ryddøla renner ut i Gudbrandsdalslågen ved Dovreskogen i Dovre kommune. Inntaket er planlagt etablert rett utenfor Grimsdalen landskapsvernområde.

Det er ikke funnet rødlistearter i området ved elveløpet eller i inntaksområdet. NVE mener at det er mulig å ivareta miljøet i vassdraget gjennom slipp av tilstrekkelig minstevannsføring hele året.

Les mer om utbyggingen av småkraftverket i Ryddøla på prosjektsidene

Sluttbefaring Ryddøla kraftverk

Frode Stordalen, en av grunneierne i Ryddølsåa, deltok på sluttbefaringen sammen med Blåfall.