Blåfall, en av landets største aktører innenfor utbygging og drift av småskala vannkraft får norsk eier.

Blåfall har siden oppstart av selskapet i 2007 etablert seg som en av landets større og dominerende aktører innenfor utbygging og drift av småskala vannkraft.
Selskapet har bygget ut og driver nå 7 kraftverk over hele landet. I tillegg har Blåfall en portefølje på rundt 300 GWh som består av en blanding av prosjekt som har konsesjon og som venter på denne.

Blåfall organisasjonen samt porteføljen av ikke utbygde prosjekt er nå skilt ut fra resten av konsernet og er fra 1. september i år eid av Norsk Vannkraft AS. Blåfall skal drifte de allerede utbygde kraftverkene for eieren Kymppivoima Hydro OY.
Norsk Vannkraft er en (hel)norsk aktør med et langsiktig og industrielt perspektiv innenfor småskala vannkraft .
Med solide eiere med et langsiktig perspektiv vil Blåfall styrke sin posisjon som en av landets største aktører i småkraft bransjen.