Blåfall har inngått avtale med fallrettseierne i Bergselvi om utbygging

Bergselvi renner fra Hurrungane og ned til Fortun i Indre Sogn. Fallretten eies av lokale grunneiere. I august i år bestemte disse seg for å inngå et samarbeid med Blåfall om utbygging av elven. NVE har gitt konsesjon til to utbygginger, Øvre og Nedre Bergselvi. Tilsammen vil disse gi en produksjon på 20,8 GWh.

I Sogn og Fjordane er det mange utbyggingsprosjekter som skal bygges. Felles for dem alle er at de venter på en utbygging av sentralnettet, nærmere bestemt høyspentlinja mellom Ørskog og Sogndal. Denne er forsinket pga uenighet med grunneiere i Myklebustdalen. Siden det ikke er noen dato for når denne linjen er klar, har heller ikke prosjektet noen tidspunkt for ferdigstillelse, men målet er at det skal kraftverket skal stå klart omtrent samtidig.

I forslag til statsbudsjett for 2015 ble endring av innslagspunkt for grunnrentebeskatning foreslått endret. Dette er veldig gode nyheter for dette prosjektet. Det innebærer at det er mulig å søke om å bygge ut Bergselvi som ett kraftverk med en produksjon på 23,1 GWh. Blåfall har søkt om dette og regner med en snarlig tilbakemelding. Utbyggingssjef Åsmund Ellingsen vil være prosjektleder med Kolbjørn Dønåsen som ansvarlig for prosjektering. “Vi har hatt noen turer til området, og begynner å bli godt kjent med prosjektet og grunneierne, og vi gleder oss til å komme i gang” sier Åsmund og fortsetter “heldigvis har det ikke dukket opp noen store overraskelser i forhold til hva vi antok, så dette skal bli en bra utbygging”.