Aktuelt

Blåfall får norsk eier! (06.10.2015)

Blåfall, en av landets største aktører innenfor utbygging og drift av småskala vannkraft får norsk eier.

Utbyggingen av Grønlielva er i rute (19.12.2014)

Med dyktige kontraktsmedhjelpere og lite snø, er utbyggingen av Grønlielva kraftverk godt i gang.

Revisjon av Blåfalls internkontrollsystem (18.12.2014)

NVEs revisjon av Blåfalls internkontrollsystem gjennomført med godt resultat.

Bergselvi - Blåfalls største prosjekt (16.12.2014)

Blåfall har inngått avtale med fallrettseierne i Bergselvi om utbygging

Første kraftverk i Dovre kommune (06.04.2014)

I begynnelsen av desember 2013 kunne Dovre kommunes første kraftverk, Ryddøla kraftverk, settes i drift. Dette er Blåfalls femte kraftverk på landsbasis. Ryddøla vil produsere nok strøm til å kunne forsyne 450 boliger i året.

Voldsetelva kraftverk – et stort småkraftverk (06.04.2014)

Til tross for fem år i saksbehandlingsmølla, kunne både grunneiere og Blåfall glede seg over at kraftverket ble satt i drift i begynnelsen av august 2013. Kraftverket vil produsere omtrent 16 GWh årlig, nok til å forsyne ca 800 husstander med strøm.