Om Blåfall

Blåfall er totalleverandør for bygging og drift av småkraftverk.

Fagfolk fra første stund
De fleste medarbeiderne i Blåfall er ingeniører. Som ingeniører er vi opptatt av å finne løsninger og få ting til å fungere. Fra vi kommer på befaring til kraftverket står ferdig, vil du som grunneier ha direkte kontakt med fagfolk som har bygget ut småkraftverk før.

Gir deg tilgang til kapital
Blåfall stiller med kapital fra dag én. Det er viktig for å kunne investere i løsninger og utstyr som har høy kvalitet og lang levetid. Du som grunneier trenger ikke ta opp lån og løper ikke risikoen for å måtte gå fra gård og grunn.

Blåfall bærer risikoen i prosjektet
Det er forbundet med mye usikkerhet å bygge ut småkraftverk. Byggeprosjektet kan ta lengre tid enn forventet. Vannføringen i vassdraget varierer med årstidene og fra år til år. Kraftprisene går opp og ned. Velger du å bygge ut sammen med Blåfall, er det vi som lever med denne usikkerheten, ikke du.

Blåfall skal stå fritt ved valg av salgsstrategier ved salg av strøm og sertifikater fra kraftverket, men skal lojalt søke å oppnå markedsmessige vilkår ved slikt salg.

Du eier - vi leier
Blåfall kjøper verken eiendomsrettigheter eller fallrettigheter. Blåfall eier kraftverket, men leier fallrettigheten av deg. Våre leieperioder er de korteste i bransjen.

Du overtar kraftverket
Når kontraktsperioden er over, overtar du anlegget uten noe om og men. Du står fritt til å drive kraftverket selv, forlenge avtalen med Blåfall, eller leie inn noen andre.

Du får din del av de totale inntektene
Blåfall selger kraften som blir produsert i ditt kraftverk til høyest mulig pris. Vi betaler en prosentandel av de totale inntektene i leie til deg. Denne måten å beregne inntektene dine på er kjent som bruttomodellen.

Har du et småkraftverk og ønsker å selge, eller planlegger du å bygge ut selv?
Ta kontakt med:


André Aune Bjerke
Telefon: +47 41 27 54 81
E-post: .(JavaScript must be enabled to view this email address)